Coverband Dire Straits  thumbnail

Coverband Dire Straits

Published Aug 01, 23
7 min read

Beste Beatles Coverband

Met een afsluiting om je vingers aan af te likken. Een “zugabe” uit “Jungleboek”. Met een vocale bijdrage van een spelend lid uit het korps van Amby. Prachtig uitgevoerd door zowel de harmonie als door de zanger. Een overweldigend applaus was hun beloning (Coverband huren). Een gezellig, geslaagd en muzikaal op hoog peil staand concert.

Onder het genot van een drankje werd nagebabbeld over het concert en de opzet ervan. Iets om voort te zetten ? Beide besturen kunnen terugkijken op een geslaagd concert en inderdaad nadenken over continuering van deze samenwerking. Maar vooral behalve een dankwoord aan beide korpsen ook een dankjewel aan de vele bezoekers van dit lenteconcert (pokerface coverband).

Het gezamenlijke doel van de betrokkenen is het behoud en de versteviging van de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van Rothem. Die identiteit wordt voor een groot deel gedragen door de verenigingen in ons dorp - pokerface coverband. Het koesteren van de sociale samenhang tussen al onze dorpelingen, jong en oud, is een ander belangrijk uitgangspunt.

Terug naar het vieren van onze Koninginnedag 2013. De S.V.R. heeft besloten om op dinsdag 30 april a. s - pokerface coverband. de Koninginnedag in Rothem te vieren en wederom een positieve impuls aan onze kern Rothem, Weert en Mariënwaard te geven. Ook dit jaar zullen het tiental bestuurders en de vele vrijwilligers er alles aan doen om onze Koninginnedag in Rothem tot een mooi evenement te laten uitgroeien.

De drie participerende verenigingen zullen op hun eigen specifieke wijze een muzikale, jeugdige dan wel sportieve bijdrage leveren. Tot het programma behoren onder meer een “versierde”fietstocht, een muzikale opening van deze festiviteit, Olympische Spelen voor de jeugd van 4 t/m 18 jaren en als klap op de vuurpijl een live-optreden van een regionale, muzikale V.I.P.

De festiviteiten zullen zich met name afspelen op het Sportpark R.V. pokerface coverband.U. Aldaar zal het terras feestelijk en Oranjegetint worden aangekleed waarbij uiteraard aan de verzorging van de inwendige mens de nodige aandacht wordt besteed. Het is toegestaan dat de deelnemende kinderen van onze gemeenschap introducés van buiten onze kern doen inschrijven ! Tevens zal de inwijding van onze Prins Willem Alexander tot Koning op televisie te aanschouwen zijn ! Beleefd uitnodigend, de besturen van de Samenwerkende Rothemse Verenigingen Donateursactie Rothem's Harmonie Aan de bewoners van Rothem en omstreken wil Rothem’s Harmonie het volgende onder uw aandacht brengen.

Maf Coverband

Dat geldt ook voor onze harmonie. 16 Augustus starten de repetities voor een nieuw muzikaal jaar. Wij hopen de lijn van afgelopen jaar door te trekken. Namelijk de bewoners van Rothem en alle kernen binnen Meerssen weer met een aantal mooie concerten te verrasssen en de progressie van het afgelopen jaar door te zetten.

Leden van Rothem’s Harmonie zullen aanbellen voor een bijdrage. En die gift is hard nodig. Voor de aanschaf muziekinstrumenten, onderhoud muziekinstrumenten, opleiding jeugdleden, organisatie van de concerten, vergoeding dirigent enz. Dat vergt een enorme investering. De harmonie heeft een belangrijke functie binnen de gemeenschap. Dat hoef ik verder niet uit te leggen.

zijn ze altijd present. Vandaar een dringend verzoek de harmonie te steunen en de mensen die bij jullie aanbellen niet in de kou te laten staan. De harmonie is er voor de gemeenschap. Dus ook voor u. Alvast bedankt voor uw medewerking. Afsluiting muzikaal jaar Rothem’s Harmonie 24 juni om 15.

Zoals ieder jaar sluiten we af met het Eridonconcert op een idyllisch plekje aan de rand van het bos bij uitspanning de “Nachtegaal”. Een schitterende omgeving om een concert te geven, maar ook om er naar te luisteren. In het dal omgeven met natuurschoon en onder het genot van een drankje wat wil een mens nog meer.

Voor informatie en alle nieuws kunt U terecht op www. rothems-harmonie. nl. Hier vindt u ook alle verslagen van concerten, activiteiten en fotomateriaal. Terug naar zondag 24 juni. Dit korps verdient een pluim voor haar instelling en haar trouwe bijdrage aan allerlei activiteiten binnen de gemeenschap. Zij verdienen een mooi einde van een bewogen en rijk muzikaal jaar met U als aandachtig luisteraar. pokerface coverband.

Dit is een geringe opsomming van wat hij gedaan heeft en nog doet. Dat geldt ook voor Fried Dobbelstein uit Mheer. Naast zijn dirigentschap is ook hij hoofdvakdocent Ha, Fa, Bra-directie en wel in Arnhem en Enschede. In het landelijk gelegen mooie geboortedorp Mheer dirigeerde Fried de plaatselijke Koninklijke Harmonie “St.

Back To Back Coverband

Dit dirigentenkamp heet niet voor niets “Entornos Octavos”. Het is een Spaanse compositie en betekent mooi landschap. De dirigenten in opleiding verblijven een week in het landelijke Zuid-Limburg en voeren een aantal projecten uit - Coverband. Waarvan deze dirigentenavond in het teken staat van hoe een muziekgezelschap zo goed, deskundig en toch simpel mogelijk te dirigeren.

En wel met de volgende composities: Achnaton van Jan Bosveld en Variations on a French Folk Song van Franco Cesarini. Ik kan u verzekeren dat aan de hand van wat we deze avond gezien en gehoord hebben het een opleiding is waar men er niet om heen draait. Niet goed is echt niet goed en dat krijgen de studenten in het bijzijn van iedereen duidelijk en niet mis te verstaan te horen - pokerface coverband.

“We leiden geen “watjes”op” - pokerface coverband. Het mag duidelijk zijn dat hier toekomstige top-dirigenten opgeleid worden onder leiding van top-docenten. Het was een zeer leerzame avond en dat niet alleen voor de studenten maar zeer zeker ook voor de muzikanten van Rothem’s Harmonie. Een welgemeend en met respect uitgesproken dankwoord aan Alex Schillings en zijn studenten was zeer zeker op zijn plaats en werd dan ook door onze voorzitter M.T.En ik kan gerust stellen dat iedere bezoeker vereerd was dit concert te mogen bezoeken. Opvallend dat behalve veel inwoners van Rothem ook veel mensen uit Meerssen acte de presence gaven. Het was genieten van de eerste minuut tot en met het slotaccoord. Wekenlang repeteren door de harmonie en de slagwerkgroep betaalde zich uit in een hoog niveau zowel in het zelfstandig uitvoeren van de verschillende werken als in de begeleiding van de sopraan Paula Stemkens en in enkele werken de ondersteuning van de groep.

Een talent waar we nog veel van gaan horen. Dan mogen we zeker niet vergeten te vermelden de groep bestaande uit de flamencodanseressen en , percussionist/slagwerker en de gitariste/zangeres . Dit was zonder meer proeven van zeker in het stuk waar bezongen werd. Alle nummers werden gezongen in het Spaans door met werkelijk heel goed gitaarwerk en ook een prachtige stem.

Een voltreffer deze mooie op professionele wijze zich presenterende groep. U kunt Flamencosa bekijken op Het applaus en ook de reacties na afloop van dit geslaagde concert gaven aan dat de inspanningen van wekenlang repeteren onder de deskundige leiding van meer dan de moeite waard waren. Niet te vergeten moet hier zeker vermeld worden de rol van de grote animator achter de schermen die op voortreffelijke wijze het hele traject vanaf de eerste minuut tot aan de concertavond in goede banen leidde.

Ccr Coverband Agenda

Voor meer foto's: Kijk bij Diversen, Fotoalbum. Volgende afspraak wordt het afsluitend concert van het muziekjaar op het terras van De jeugd in Rothem muzikaal aan zet Om de jeugd kennis te laten maken met muziek laat Rothem’s Harmonie op geregelde tijden een leerling zijn of haar belevenissen vertellen - pokerface coverband. Hieronder het verhaal van Justin Cörvers die zijn Prelude-examen haalde.

Hij speelt elke donderdagavond in de samenspeelgroep. Op 4 april heeft Justin zijn Prelude-examen op trompet gedaan. Justin: “Ik moest enkele stukjes uit mijn lesboek met cd-begeleiding spelen en nog een paar toonladders. Mijn eigen leraar van muziekschool Kumulus, Roger Cobben, was erbij en nog een leraar. Ik vond het best spannend vlak van te voren.

Zij voltooide haar opleiding in Spanje en was jarenlang lid van de Grupo Soléra. Er is ook weer een hoofdrol voor de sopraan Paula Stemkens die we nog kennen van een eerder concert. Noteer in uw agenda 14 april concert door Rothem’s Harmonie in de “Stip” te Meerssen om 19 (pokerface coverband).

Latest Posts

Bruiloft Dj Berkel En Rodenrijs

Published Sep 10, 23
2 min read

Dj Bruiloft Arnhem

Published Aug 10, 23
10 min read

Wat Zijn Afzetpalen?

Published Aug 01, 23
10 min read